All our diplomas and certificates are made 1:1 to real ones with utmost care and precision

TOP QUALITY FOR FAKES

Blej Diplomën e Universitetit Politeknik të Tiranës në Shqip

Universiteti Politeknik i Tiranës diploma, Polytechnic University of Tirana diploma, buy UPT diploma
Universiteti Politeknik i Tiranës është një ndër universitetet që ofrojnë arsim të lartë në Shqipëri, dhe ndër të paktit që ofrojnë degë inxhinierike. Selia e tij ose "korpusi" ndodhet në Tiranë. Buy Universiteti Politeknik i Tiranës diploma, buy UPT diploma, buy fake diploma Albania, how much to buy a fake diploma. 
 
Universiteti Politeknik i Tiranës është trashëguar nga Instituti Politeknik, i themeluar në vitin 1951. Më vonë, në vitin 1957, të gjitha fakultetet e vendosura në Institutin Politeknik u konvertuan në Universitetin Shtetëror të Tiranës. Në vitin 1991 Universiteti Politeknik i Tiranës u nda nga Universiteti i Tiranës, në bazë të legjislacionit përkatës, dhe që atëherë e deri tani ai mban statusin e institucionit të pavarur. Ai ka shtatë fakultete dhe një institut. Fakultetet dhe institutet janë të shpërndara ne godina të ndryshme në qytetin e Tiranes.
 
Universiteti Politeknik i Tiranës zbaton programin e kartës së Bolonjës (3+2). Pas tre viteve të para të studimit, merret një certifikatë. Në qoftë se mesatarja e notave është mbi 7.5, atëherë studenti fiton të drejtën të vazhdojë ciklin 2 vjeçar të quajtur Master. Cikli 5 vjeçar u siguron studentëve mundësi më të mëdha punësimi në çdo fushë. Buy Universiteti Politeknik i Tiranës diploma, buy UPT diploma, buy fake diploma Albania, how much to buy a fake diploma.